Reglement

Reglement Open Kampioenschap Palingroken Baard 2020

 1. Iedere deelnemer moet vóór 22 juni 2020 € 17,50,- hebben overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL98RABO0308723295 t.n.v. J. Prins te Baard onder vermelding van naam en adres.
 2. Vanaf 9:00 tot 11:00 uur dienen de palingrokers zich te melden bij Café Baard aan de Dekemawei 9 te Baard. Per deelnemer 1 rookton en toebehoren. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
 3. De deelnemer dient maximaal 20 kg. te roken en zowel gestript als ontslijmd mee te brengen. Het pekelen mag ter plaatse gebeuren.
 4. Bij het betreden van het rookterrein is de deelnemer verplicht medewerking te verlenen bij controle op de meegebrachte paling. Bij aantreffen van gerookte paling en/of andere vissoorten volgt er een terreinverbod en daarmee automatisch uitsluiting van deelname aan het kampioenschap.
 5. De “meer” paling, hiermee wordt de paling die overblijft na aftrek van de vier palingen voor de jury, mag ter plaatse worden verkocht. Alleen ter plaatse gerookte paling en geen andere vissoorten mag worden verkocht.
 6. Iedere deelnemer dien medewerking te verlenen aan de eventuele  controle van de VMA, Voedsel en Waren Autoriteit.
 7. Om 11:00 uur wordt het startsein gegeven voor de Open Kampioenschap Ielrikjen te Baard. Bij een te vroege start volgt uitsluiting.
 8. De jury bestaat uit 4 deskundige personen. Iedere deelnemer wordt verzocht naar eigen inzicht de best gerookte paling, voor 16:00 uur, in te leveren in Café Baard. Ze moeten door de roker aangeboden worden in de kartonnen doos, voorzien van vetvrij papier, met gesloten envelop die elke deelnemer van de organisatie heeft ontvangen.Dozen zonder gesloten envelop komen niet voor jurering in aanmerking. De dood moet gesloten ingeleverd worden. Er mag niet worden vermeld/geschreven op de doos. Zodra de deelnemer de paling heeft ingeleverd in Café Baard, doen ze afstand van de hun paling.
 9. Bij iedere deelnemer wordt de paling beoordeeld op: kleur, opensnijding, reinheid, gaarheid en smaak. Let op: de punten op smaak worden dubbel geteld.
 10. Na 17:30 uur zal de jury de prijzen bekend maken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! Bij een gelijk aantal punten beslist de jury. Hierover is geen discussie mogelijk. De prijzen bestaan uit geldprijzen: 1e prijs: € 225,-, 2e prijs: € 150 en 3e prijs: € 75,-
 11. Iedere deelnemer is verplicht zijn rookstek netjes en school achter te laten.
 12. De organisatie is voor geen enkel door u opgelopen schade verantwoordelijk.
 13. Het is voor de deelnemers verboden om aan derden alcoholische dranken te verschaffen.
 14. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.